ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายลงทะเบียน

คุณธัญญรัตน์
เบอร์โทร : 02 800 2840-60 ต่อ 1007
E-mail : shmuconference@gmail.com

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสุพัตรา                                            
เบอร์โทร: 02 800 2840-60 ต่อ 1121
E-mail : shmuconference@gmail.com

ฝ่ายรับสมัครบทความ

คุณกิตติวรรณ/คุณกนกรัตน์                              
เบอร์โทร: 02 800 2840-60 ต่อ 1008/1019
E-mail : shmuconference@gmail.com